SPECJALIŚCI

Specjalizacja

Lekarz

 Us??ugi

BADANIA USG

lek. med. Anna B??a??ewska-Gruszczyk

USG,  biopsje cienkoig??owe (BAC), konsultacje

dr n. med. Wanda Cyrul

USG dzieci

lek. med. Aleksandra Krasowska-Kwiecie??

USG dzieci, w tym jelit

lek. med. Maria Pach-Kapturkiewicz

USG stawów, punkcje

lek. med. Justyna Michalczak

USG dzieci pe??ny zakres

dr n. med. Marian S??owiaczek

USG, biopsje cienkoig??owe (BAC), konsultacje

dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski

USG stawów, nerwów obwodowych, konsultacje ortopedyczne

CHIRURG

dr n. med. Marian S??owiaczek

USG, biopsje cienkoig??owe (BAC), konsultacje specjalistyczne , zabiegi, HEMORON

OTORYNOLARYNGOLOG

dr hab. med. Magdalena Dutsch-Wicherek

konsultacje specjalistyczne dzieci i doros??ych

DERMATOLOG

lek. med. Urszula Bukowska-Nowak

konsultacje specjalistyczne, dermatoskopia, zabiegi krio

DIABETOLOG

lek. med. Dorota ??uradzka-Wajda

konsultacje specjalistyczne, leczenie oty??o??ci

ENDOKRYNOLOG

 

lek. med. El??bieta Pastuszak

konsultacje specjalistyczne

dr n. med. Dominika Zdeb

konsultacje specjalistyczne

GASTROENTEROLOG

dr n. med. Zbigniew ?liwowski

konsultacje spacjalistyczne, anoskopia, rektoskopia, zabiegi Hemoron

GINEKOLOG-PO?O??NIK

lek. med. Halina Chmielniak-Huczek

USG, konsultacje specjalistyczne, zabiegi krio, kolposkopia, cytologia

HEPATOLOG

lek. med. Ma??gorzata Zejc-Bajsarowicz

konsultacje specjalistyczne, choroby zaka??ne

dr n. med. Zbigniew ?liwowski

konsultacje specjalistyczne

INTERNISTA

lek. med . Anna B??a??ewska-Gruszczyk

konsultacje specjalistyczne, USG, biopsje cienkoig??owe (BAC)

LARYNGOLOG

lek. med. Marek Westrych

konsultacje specjalistyczne, zabiegi, leczenie chrapania i bezdechów nocnych

LARYNGOLOG

dr hab. n. med. Madalena Dutsch-Wicherek

konsultacje specjalistyczne dzieci i doros??ych , zabiegi

NEFROLOG

dr n. med. Ewa Wierzchowska-S??owiaczek

konsultacje specjalistyczne

NEUROCHIRURG

prof. dr hab. n. med. Stanis??aw Kwiatkowski

konsultacje specjalistyczne dzieci i doros??ych ,kwalifikacja i leczenie zniekszta??ce?? g??ówek metod? CRANIOFORM

NEUROCHIRURG DZIECI?CY

lek med. ?ukasz Klasa

konsultacje specjalistyczne dzieci ,kwalifikacja i leczenie zniekszta??ce?? g??ówek metod? CRANIOFORM

NEUROLOG

lek med. Iwona Szczepa??czyk-Wójcik

konsultacje specjalistyczne

ORTOPEDA

lek. med. Maria Pach-Kapturkiewicz

konsultacje specjalistyczne, blokady, USG stawów

ORTOPEDA

dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski

konsultacje ortopedyczne, USG stawów, nerwów obwodowych, blokady

PEDIATRA

dr n. med. Ewa Wierzchowska-S??owiaczek

konsultacje specjalistyczne

RADIOLOG

dr n. med. Wanda Cyrul

USG dzieci

TORAKOCHIRURG

dr n. med. Dariusz W?sowski

konsultacje specjalistyczne

terapia kaskowa - leczenie zniekształceń główek niemowląt metodą Cranioform, zabiegi chirurgiczne, BAC, USG piersi, USG pełny zakres, elastografia, kolposkopia, konsultacje specjalistyczne